Voor het project Opus 1 bestond het koor uit 46 zangers, te weten: 14 sopranen, 12 alten, 9 tenoren en 11 bassen. De basis van dit projectkoor werd voor dit project gevormd door het Vocaal Ensemble Collage uit Dokkum. In de finale van het Nederlands Koorfestival in juli 2005 werd Collage eerste van Nederland in de categorie lichte muziek. De overige leden van het koor kwamen uit Friesland, Groningen en Utrecht.

editor19-koor3

Opus 1

Tenoren
Harke Doede Douma
Cees van Staalduinen
Willy de Groot
Oeds Wijnsma
Frits Deubel
Egbert Van Hes
Johan Berkhof
Willem Wouda
Klaas Laansma

Bassen
Wiebe Joostema
Jaap Zeijl
Eddy Kooistra
Siemon van der Meulen
Max Nijboer
Siem Akkerman
Eelke Heidinga
Jan Willem de Boer
Jan Veen
Frits Heidinga
Gerard van Buuren

Het projectkoor bestond uit:

Sopranen
Yvonne Grijpstra
Ingrid Kooistra
Hettie van der Weij
Joukje Telgenhof
Jokelien Miedema
Guusta Elzinga
Hillie Veen
Boudien Bakker
Hester Wouda
Alma Littooy
Nelleke Fledderus
Aukje de Graaf
Annet Hogenesch
Janneke Grasmeijer

Alten
Martine Folkersma
Fo Vos
Maaike Miedema
Tineke Fokkinga
Janny Faber
Peta Twijnstra
Jenny Weerstra
Hennie Travaille
Afke Burghgraef
Janet Wassenaar
Jos Hietbrink-Horstman
Sita Keegstra

Wetterkrite 47, 9084 DNĀ  Goutum | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2019 © ZeeDesign