Voor het project Opus 2 bestond het koor uit 43 zangers, onderverdeeld in: 12 sopranen, 13 alten, 10 bassen en 8 tenoren.

In dit koor zongen mee:

Sopranen
Boudien Bakker
Guusta Elzinga
Nelleke Fledderus
Aukje de Graaf
Hinke Haanstra
Annet Hogenesch
Jeanine Kramer
Alma Littooy
Jokelien Miedema
Joukje Telgenhof
Hillie Veen
Hettie van der Weij

Opus 2

Bassen
Jan Willem de Boer
Sjouke Bosma
Gerard van Buuren
Loek Fortunati
Eelke Heidinga
Frits Heidinga
Max Nijboer
Jan Veen
Jaco Veldsema
Harry van Wijk

Alten
Daisy Bergsma
Afke Burghgraeff
Jenny Weerstra
Ria Fennema
Martine Folkerstma
Adry Houtsma
Sita Keegstra
Frederike Laansma
Maaike Miedema
Wilma Tiemersma
Hennie Travaille
Peta Twijnstra
Janet Wassenaar

Tenoren
Frits Deubel
Doede Douma
Harke Doede Douma
Egbert van Hes
Klaas Laansma
Oeds Wijnsma
Willem Wouda
Gerard Veltman

Wetterkrite 47, 9084 DNĀ  Goutum | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2019 © ZeeDesign