Voor Opus 3 bestond het koor uit 44 zangers: 14 sopranen, 13 alten, 9 tenoren en 8 bassen.
In dit koor zongen mee:

editor18-koorklein

Opus 3

Tenoren
Frits Deubel
Doede Douma
Harke Doede Douma
Egbert van Hes
Klaas Laansma
Gerard Veltman
Willem Wouda
Oeds Wijnsma
Halbe Klijnstra

Bassen
Jan Willem de Boer
Gerard van Buuren
Loek Fortunati
Eelke Heidinga
Frits Heidinga
Jaco Veldsema
Max Nijboer
Bert van Oosten

Sopranen
Boudien Bakker
Magda Bakker
Nelleke Fledderus
Aukje de Graaf
Hinke Haanstra
Adrie Hoekstra
Alma Littooy
Jokelien Miedema
Liesbeth Schwerzel
Joukje Telgenhof
Annelies Tichelaar
Hettie van der Weij
Yvonne van der Zee
Tineke Klijnstra

Alten
Daisy Bergsma
Guusta Elzinga
Ria Fennema
Martine Folkersma
Frederike Laansma
Maaike Miedema
Afke Wijngaarden
Wilma Tiemersma
Hennie Travaillie
Peta Twijnstra
Janet Wassenaar
Jenny Weerstra
Christine Wisse

Wetterkrite 47, 9084 DNĀ  Goutum | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2019 © ZeeDesign