editor16-opus5-11-12-10008klein
Het projectkoor wordt voor ieder project apart samengesteld, waarbij we ons richten op ervaren amateur-zangers. De grootte van het koor is afhankelijk van het uit te voeren project. Voor Opus 5 bestond het koor uit 47 zangers.

Opus 5

Tenoren
Frits Deubel
Doede Douma
Harke Doede Douma
Egbert van Hes
Klaas Laansma
Johan Spijksma
Oeds Wijnsma
Willem Wouda

Bassen
Eelke Bakker
Gerard van Buuren
Jan van Dijk
Loek Fortunati
Eelke Heidinga
Frits Heidinga
Bert van Oosten
Hans Stapel
Jacob Vellinga
Jan Visser

Sopranen
Boudien Bakker
Magda Bakker
Nelleke Fledderus
Hinke Haanstra
Adrie Hoekstra
Tineke Klijnstra
Alma Littooy
Jokelien Miedema
Laura van der Ploeg
Liesbeth Schwerzel
Joukje Telgenhof
Sjoukje van der Velde
Margot Visser-Bochane
Tine van der Weij

Alten
Afke Burghgraef
Daisy Bergsma
Guusta Elzinga
Ria Fennema
Martine Folkersma
Sita Keegstra
Frederike Laansma
Maaike Miedema
Wilma Tiemersma
Hennie Travaille
Janet Wassenaar
Jenny Weerstra
Christine Wisse
Afke Wijngaarden

Wetterkrite 47, 9084 DNĀ  Goutum | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2019 © ZeeDesign