editor135-alinda2009.klein Voor Opus 4 hebben we de samenwerking gezocht met beelbouwer Alinda Ottens. Alinda heeft dertien prachtige kunstwerken gemaakt, gebaseerd op de muziek van Jonathan Willcocks. Haar kunst werd tijdens de concerten tentoongesteld. Het publiek kon in de pauzes tussen de beelwerken doorlopen en in alle huisjes kijken.

Opus 4

Dit ging gepaard met emoties van verlichting en euforie en van dreiging en droefheid. Door deze wisselende schommeling is het verschil in hoogte ontstaan. De keuze voor alleen ramen is bewust omdat zij mij meer uitnodigen om te komen kijken. Een deur is vaak gesloten. Het is verrassend en tevens boeiend om te ontdekken wat je zult gaan zien. Het fascineert om te kijken naar emoties van jezelf maar ook naar die van anderen. Door de huizen een zwarte kleur te geven en licht binnenin te plaatsen, krijg je aan de ene kant het gevoel buiten te staan, aan de andere kant benadrukt het de geborgenheid. Het zet je ook voor de keus: buiten blijven staan of kiezen voor de geborgenheid. De keuze van de materialen komt tijdens het werk. Mijn uitgangspunt was wel dat het een installatie van staal zou worden. Alinda heeft ook de foto geleverd voor de poster en flyer.

Alinda over haar kunst bij Opus 4
Voor dit project heb ik dertien beelden gemaakt van het gehele oeuvre. Na het beluisteren van de dramatische sfeer in deze muziek kwam het idee om dierbare momenten uit deze liederen vast te leggen. Momenten van aanbidding, bewustwording, bewondering, maar ook van verlies, wanhoop of gemis waren emoties die mij raakten.Elk van deze verschillende emoties bepaalde de vorm van het huis waar ze in kwamen. De keuze om er huizen/ bouwwerken van te maken is, omdat dit een terugkerend thema is in mijn eigen werk. Voor mij staat dit voor geborgenheid en je innerlijk. Het innerlijke met zijn verborgen emoties of ervaringen die vooral je hart raken en blijvende herinneringen maken. Bij het lezen van de teksten ervoer ik een continue afwisseling van het hemelse en het aardse.

Wetterkrite 47, 9084 DNĀ  Goutum | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2019 © ZeeDesign