editor196-dorette_sturm_eternal_light_web2b Een lichtproject van kunstenares Dorette Sturm, bij de uitvoering van het requiem Eternal Light van de Engelse componist Howard Goodall. In opdracht van Stichting Koorprojekt Opus Leeuwarden maakte Dorette Sturm een lichtontwerp voor Eternal Light, een requiem van de beroemde Engelse componist Howard Goodall.

Opus 5

Dorette Sturm ontwerpt omgevingen en ruimtelijke installaties die niet nadrukkelijk, maar onontkoombaar een interactie aangaan met de omgeving. Op een speelse manier creëert zij een wereld waarin een geconcentreerde en intense ervaring van tijd, ruimte en beweging mogelijk wordt. Uit het werk spreekt een fascinatie voor architectuur en de publieke ruimte, waarbij de spanning tussen toegankelijk en privé aan een onderzoek wordt onderworpen. Naast vorm, kleur, licht en geluid maakt zij in haar werk ook gebruik van herhaling en vertraging.
De toegepaste techniek treedt niet nadrukkelijk op de voorgrond; deze bevindt zich achter de schermen en richt zich op eenvoud in vorm en ervaring. Dorette heeft ook de foto gemaakt voor de poster en flyer. Neem voor perskaarten, interview afspraken, informatie en beeldmateriaal contact met Dorette Sturm via: info@dorettesturm.com 073 6122361 – 06 53799797. www.dorettesturm.com

Transformatie in licht
Tijdens het concert werden grote lichtprojecties op de monumentale wanden van de kerk geprojecteerd. De projecties gleden onze waarneming binnen en namen bezit van de ruimte. Langzaam kwamen beelden tevoorschijn, als silhouetten vervlochten in een veld van kleur-herinnering. Door de opeenvolging van beelden vingen we een glimp op van de natuurlijke loop der dingen, die net als onze gedachten bestemd zijn te vervagen en in licht uiteen te vallen.Dorette Sturm gebruikt licht als materiaal. In haar benadering voor het requiem koppelde Dorette haar lichtconcept aan de regenboog en de cyclus van het leven. Het licht bestond uit twee lagen; de projecties en de belichting waarbij zij de kerk zelf als drager van haar beelden gebruikte. Zo werd de kerk de verbindende factor waarin licht en geluid de omgeving transformeerde.Er ontstond een wereld waarin tijd en ruimte niet lineair maar relatief zijn, om intuïtief te ervaren.

Wetterkrite 47, 9084 DN  Goutum | info@koorprojektopus.nl | NL 40 RABO 0131 8510 47

2019 © ZeeDesign