Concert Agenda

Er zijn geen geplande concerten voor dit project.

KAARTVERKOOP

De kaartverkoop is geopend!

Opus 4

Op 5, 6 en 7 februari 2010 hebben we Opus 4 gevierd met een Nederlandse première van de prachtige muziek van de Engelse componist en dirigent Jonathan Willcocks. Hij is de zoon van de beroemde dirigent Sir David Willcocks.

De muziek van Jonathan Willcocks laat zich omschrijven als: melodieus, ritmisch, kleurrijk, van ontroerend tot zeer expressief. In de koordelen hoor je duidelijk de oude Engelse koortraditie doorklinken. In de bezetting maakt hij veel gebruik van koperinstrumenten en bellen, waardoor de muziek een zeer afwisselend karakter krijgt tussen ingetogen en vitaal/opwindend. Hij weet een mooi contrast te bewerkstelligen tussen de thema’s oorlog en vrede, hoop (www.jonathanwillcocks.com)

Aan dit project werkten mee:

Dirigent Anne Sollie
Orkest NASKA, het Nationaal Symfonisch Kamerorkest
Solisten Elizabeth Poz en Marten Smeding
Organist Harry van Wijk
Koor Projektkoor Opus, bestaande uit 46 ervaren amateurzangers.

We hebben uitgevoerd:
Ouverture op orgel van organist Harry van Wijk
Lux Perpetua
The Lord is my Shepherd
My hope is in thee
Magnificat

Jonathan was aanwezig bij alle drie de concerten en heeft tot drie maal toe de toegift gedirigeerd: ‘Lord, make me an instrument of Thy peace’. De kunstvorm die de muziek complementeerde werd verzorgd door beeldbouwer Alinda Ottens uit Veendam. Er was enorm veel belangstelling voor haar prachtige objecten.

HET KOOR

Koor Projektkoor Opus, bestaande uit 46 ervaren amateurzangers.

Peter Baijens
Frits Deubel
Doede Douma
Egbert van Hes
Halbe Klijnstra
Klaas Laansma
Oeds Wijnsma
Willem Wouda

Jan Willem de Boer
Gerard van Buuren
Jan van Dijk
Loek Fortunati
Eelke Heidinga
Frits Heidinga
Siemon van der Meulen
Max Nijboer
Bert van Oosten
Hans Stapel
Jacob Vellinga
Harry van Wijk

Boudien Bakker
Hedwig Braakhuis
Nelleke Fledderus
Hinke Haanstra
Adrie Hoekstra
Tineke Klijnstra
Alma Littooy
Jokelien Miedema
Laura van der Ploeg
Liesbeth Schwerzel
Joukje Telgenhof
Annelies Tichelaar
Hettie v.d. Weij

Afke Burghgraef
Daisy Bergsma
Guusta Elzinga
Ria Fennema
Martine Folkersma
Sita Keegstra
Frederike Laansma
Maaike Miedema
Christa Neuijen
Wilma Tiemersma
Hennie Travaille
Janet Wassenaar
Jenny Weerstra
Afke Wijngaarden

HET ORKEST

Orkest NASKA, het Nationaal Kamer Orkest.

KUNST

Voor Opus 4 hebben we de samenwerking gezocht met beelbouwer Alinda Ottens. Alinda heeft dertien prachtige kunstwerken gemaakt, gebaseerd op de muziek van Jonathan Willcocks. Haar kunst werd tijdens de concerten tentoongesteld. Het publiek kon in de pauzes tussen de beelwerken doorlopen en in alle huisjes kijken.

Alinda over haar kunst bij Opus 4
Voor dit project heb ik dertien beelden gemaakt van het gehele oeuvre. Na het beluisteren van de dramatische sfeer in deze muziek kwam het idee om dierbare momenten uit deze liederen vast te leggen. Momenten van aanbidding, bewustwording, bewondering, maar ook van verlies, wanhoop of gemis waren emoties die mij raakten.Elk van deze verschillende emoties bepaalde de vorm van het huis waar ze in kwamen. De keuze om er huizen/ bouwwerken van te maken is, omdat dit een terugkerend thema is in mijn eigen werk. Voor mij staat dit voor geborgenheid en je innerlijk. Het innerlijke met zijn verborgen emoties of ervaringen die vooral je hart raken en blijvende herinneringen maken. Bij het lezen van de teksten ervoer ik een continue afwisseling van het hemelse en het aardse.

Dit ging gepaard met emoties van verlichting en euforie en van dreiging en droefheid. Door deze wisselende schommeling is het verschil in hoogte ontstaan. De keuze voor alleen ramen is bewust omdat zij mij meer uitnodigen om te komen kijken. Een deur is vaak gesloten. Het is verrassend en tevens boeiend om te ontdekken wat je zult gaan zien. Het fascineert om te kijken naar emoties van jezelf maar ook naar die van anderen. Door de huizen een zwarte kleur te geven en licht binnenin te plaatsen, krijg je aan de ene kant het gevoel buiten te staan, aan de andere kant benadrukt het de geborgenheid. Het zet je ook voor de keus: buiten blijven staan of kiezen voor de geborgenheid. De keuze van de materialen komt tijdens het werk. Mijn uitgangspunt was wel dat het een installatie van staal zou worden. Alinda heeft ook de foto geleverd voor de poster en flyer.

MEDIA