Concert Agenda

Er zijn geen geplande concerten voor dit project.

KAARTVERKOOP

De kaartverkoop is geopend!

Opus 5

Met Koorprojekt Opus 5 vierden we ons eerste lustrum! Dit deden we op 4, 5 en 6 februari. In Groningen, Leeuwarden en Utrecht in aanwezigheid van Howard Goodall (www.howardgoodall.co.uk)

Op het programma stonden:

Spared: Nederlandse première
They were not here: Nederlandse première
Poppies: wereldpremière
Eternal light: a Requiem
Love Divine: Nederlandse première
We werden hierbij professioneel begeleid door het orkest Philharmonia Amsterdam. Een orkest met een geweldige sfeer en goede muzikanten!

Recensie Friesch Dagblad : 7 februari 2011

Indrukwekkend lustrumconcert Opus 5
Gerben Bergstra

Met werken geschreven naar aanleiding van dramatische historische feiten vierde Koorproject Opus dit weekend zijn eerste lustrum. Gedichten geschreven naar aanleiding van de aanslagen op Twin Towers, over de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en de verschrikkingen van de loopgraven in Vlaanderen samen met teksten uit de requiemmis en Openbaringen leverden een boeiend programma op. Voor een talrijk publiek werd dit zaterdagavond in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden uitgevoerd.

Hoewel de rode draad dood en ellende was, sprak hoop uit de naam van een bloem, de klaproos. Dit plantje groeit als eerste op omgewoelde aarde en werd genoemd in het tweede werk They were not here en in het gedicht bij de Dies Irae tekst uit Eternal Light, hemels licht. Alle teksten waren indrukwekkend op muziek gezet door de hedendaagse Engelse componist Howerd Goodall, die ook bij het concert aanwezig was. Na afloop dirigeerde hij zelf als toegift nog enkele delen uit het programma.

Goodall is een veelzijdig componist van filmmuziek, musical en koorwerken. Zijn componeerstijl is typisch Engels met fraaie golvende melodische lijnen waarin zijn soms tegen close harmony aanleunende harmonieën de invloed van musical en filmmuziek verraden.

Dirigent Sollie werkt projectmatig met een ad hoc koor dat elk jaar na audities opnieuw wordt samengesteld. Ad hoc koren blinken doorgaans niet uit in homogeniteit in de koorklank en in het overtuigend neerzetten van de teksten. Daar viel bij dit koor eigenlijk niets op aan merken. Er werd accuraat en genuanceerd gezongen en het koor liet doorleefde zang horen. Zowel in kwantiteit als kwaliteit waren de zangers goed opgewassen tegen de niet altijd even gemakkelijke werken. De soms moeilijk te intoneren harmonieën stonden als een huis.

Ook het weergeven van de sfeer en de dynamische nuanceringen waren goed verzorgd. Dit was al direct in het eerste werk Spared te horen; een gedicht over de aanslag op de Twin Towers. De uitvoering van dit in serene sfeer gezette gedicht landde gelijk bij het publiek. Ook de pastorale sfeer van They were not here, over de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, werd goed getroffen.

De strijkers van Philharmonia Amsterdam aangevuld met harp en piano waren in dit concert een voortreffelijk begeleidingsorkest. De balans tussen koor en orkest raakte nergens verstoord. Op indrukwekkende wijze vertolkte de eerste cellist de solopartij in Poppies – klaprozen – voor cello en strijkers.

In Eternal Light, het laatste werk, werden Latijnse teksten afgewisseld of aangevuld met gedichten. Soms hoorde je ze gelijktijdig in dialoog tussen koor en solisten. De solisten Robbert Muusse (bariton), Rein Kolpa (tenor) en Machteld Vennevertloo (sopraan) voldeden goed. Aan het slot van het laatste deel In Paradisum werd een door fel licht beschenen rookkolom als symbool van hemels licht achter het koor de kerkruimte ingeblazen. Lichtkunstenaar Dorette Sturm verlichtte de kerkruimte met een bij elk werk passende kleur, wat dit concert extra sfeer gaf.

HET KOOR

Het projectkoor wordt voor ieder project apart samengesteld, waarbij we ons richten op ervaren amateur-zangers. De grootte van het koor is afhankelijk van het uit te voeren project. Voor Opus 5 bestond het koor uit 47 zangers.

Frits Deubel
Doede Douma
Harke Doede Douma
Egbert van Hes
Klaas Laansma
Johan Spijksma
Oeds Wijnsma
Willem Wouda

Eelke Bakker
Gerard van Buuren
Jan van Dijk
Loek Fortunati
Eelke Heidinga
Frits Heidinga
Bert van Oosten
Hans Stapel
Jacob Vellinga
Jan Visser

Boudien Bakker
Magda Bakker
Nelleke Fledderus
Hinke Haanstra
Adrie Hoekstra
Tineke Klijnstra
Alma Littooy
Jokelien Miedema
Laura van der Ploeg
Liesbeth Schwerzel
Joukje Telgenhof
Sjoukje van der Velde
Margot Visser-Bochane
Tine van der Weij

Afke Burghgraef
Daisy Bergsma
Guusta Elzinga
Ria Fennema
Martine Folkersma
Sita Keegstra
Frederike Laansma
Maaike Miedema
Wilma Tiemersma
Hennie Travaille
Janet Wassenaar
Jenny Weerstra
Christine Wisse
Afke Wijngaarden

HET ORKEST

Philharmonia Amsterdam. Een orkest met een geweldige sfeer en goede muzikanten!

KUNST

Transformatie in licht

Een lichtproject van kunstenares Dorette Sturm, bij de uitvoering van het requiem Eternal Light van de Engelse componist Howard Goodall. In opdracht van Stichting Koorprojekt Opus Leeuwarden maakte Dorette Sturm een lichtontwerp voor Eternal Light, een requiem van de beroemde Engelse componist Howard Goodall.

Transformatie in licht
Tijdens het concert werden grote lichtprojecties op de monumentale wanden van de kerk geprojecteerd. De projecties gleden onze waarneming binnen en namen bezit van de ruimte. Langzaam kwamen beelden tevoorschijn, als silhouetten vervlochten in een veld van kleur-herinnering. Door de opeenvolging van beelden vingen we een glimp op van de natuurlijke loop der dingen, die net als onze gedachten bestemd zijn te vervagen en in licht uiteen te vallen.Dorette Sturm gebruikt licht als materiaal. In haar benadering voor het requiem koppelde Dorette haar lichtconcept aan de regenboog en de cyclus van het leven. Het licht bestond uit twee lagen; de projecties en de belichting waarbij zij de kerk zelf als drager van haar beelden gebruikte. Zo werd de kerk de verbindende factor waarin licht en geluid de omgeving transformeerde.Er ontstond een wereld waarin tijd en ruimte niet lineair maar relatief zijn, om intuïtief te ervaren.

Dorette Sturm ontwerpt omgevingen en ruimtelijke installaties die niet nadrukkelijk, maar onontkoombaar een interactie aangaan met de omgeving. Op een speelse manier creëert zij een wereld waarin een geconcentreerde en intense ervaring van tijd, ruimte en beweging mogelijk wordt. Uit het werk spreekt een fascinatie voor architectuur en de publieke ruimte, waarbij de spanning tussen toegankelijk en privé aan een onderzoek wordt onderworpen. Naast vorm, kleur, licht en geluid maakt zij in haar werk ook gebruik van herhaling en vertraging.
De toegepaste techniek treedt niet nadrukkelijk op de voorgrond; deze bevindt zich achter de schermen en richt zich op eenvoud in vorm en ervaring. Dorette heeft ook de foto gemaakt voor de poster en flyer. Neem voor perskaarten, interview afspraken, informatie en beeldmateriaal contact met Dorette Sturm via: info@dorettesturm.com 073 6122361 – 06 53799797. www.dorettesturm.com

MEDIA